GARANTIORDNING

Når du vælger Høilund Byg ApS, der er medlem af BYG, sikrer du dig samtidig BYG's 5-års garantiordning på den håndværksmæs-sige udførelse af alt arbejde til private forbrugere.


Hvad er BYG GARANTIORDNING?

• 
BYG GARANTIORDNING er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, der indgår aftaler med virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri.


• 
BYG GARANTIORDNING dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende.


• 
BYG GARANTIORDNING dækker det beløb, som forbrugeren har fået tilkendt i Byggeriets Ankenævn, men maksimalt kr. 100.000,- inkl. moms pr. byggesag.

BYG GARANTIORDNING gælder i 5 år efter aflevering af arbejdet.


• 
BYG GARANTIORDNING dækker kun, hvis virksomheden er medlem af Dansk Byggeri, når aftalen indgås.

 se mere om det her: http://www.byggaranti.dk/

Høilund Byg ApS • Vestermarken 25 Stavtrup • 8260 Viby J • tlf. 40 76 71 00 • mail info@hoilund-byg.dk

Udviklet af MultiMarketing - Webdesign - Hjemmesider - E-butikker - Kildevand - Tryksager - Reklamemateriale